Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Nieuwe reglement investeringssubsidie culturele infrastructuur met bovenlokaal belang

12.06.2017

De Vlaamse Regering keurde op 9 juni 2017 het vernieuwd besluit over het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang goed. Dat besluit legt de prioriteiten vast voor bouwen, renoveren of aanpassen van culturele infrastructuur van 2017 tot 2021.

Projectaanvragen voor grote culturele infrastructuur zijn hetzelfde gebleven. Er is echter een gezamenlijke indiendatum. De indiendatum voor 2017 is 15 september 2017. Vanaf 2018 dienen de projectaanvragen bij FoCI toe te komen ten laatste op 1 april van dat werkingsjaar.  

Minister Gatz weerhield drie sectorale prioriteiten voor de beleidsperiode 2017 - 2021. Het automatiseren van de theatertrekken en toegankelijkheid van culturele infrastructuur werden behouden. De criteria zijn echter veranderd. De derde prioriteit focust op het energiezuiniger maken van culturele en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang.

De derde prioriteit energiemaatregelen is volledig nieuw binnen het FoCI-reglement. Het is bovendien een vrij complexe materie. Daarom organiseert het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) een informatievoormiddag over het indienen van projectaanvragen ‘het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur’. De informatievergadering vindt plaats op maandag 26 juni 2017 vanaf 9u30 in VAC Gent (zaal 04.02 Leo Baekeland).

Ben je er graag bij? Er zijn nog 40 plaatsen beschikbaar. Schrijf je in voor woensdag 24 juni door te mailen naar Ria Van Herck.