Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Gatz kondigt nieuwe accenten in zijn kunstenbeleid aan

11.05.2017

Minister van Cultuur Sven Gatz kondigde van op de Biënnale in Venetië enkele nieuwe accenten in zijn kunstenbeleid aan. Gatz wil extra geld vrijmaken voor de ondersteuning van kunstenaars die op het punt staan een internationale doorbraak te realiseren. Daarnaast breidt hij de aankoop uit van kunst door de overheid voor werken van hedendaagse (jonge) beeldende kunstenaars. Verder maakte hij nog ondersteuningsinitiatieven bekend voor kunstenaars die hun werk in het buitenland willen presenteren en voor projecten van kunstenaars die samenwerken met andere partners, zowel in als buiten de culturele sector.  

Doorbraakprojecten

De zogenaamde doorbraaktrajecten ondersteunen een kunstenaar of groep van kunstenaars op een uitzonderlijk sleutelmoment in hun carrière. Het doel van die eenmalige steun is een doorbraak in het buitenland te realiseren. De doorbraakprojecten zijn opgenomen in het Kunstendecreet, maar werden nog niet opgestart. Dat zal dit jaar gebeuren, met een focus op individuele kunstenaars. Daarbij zullen alle scheppende kunstenaars in aanmerking komen. Minister Gatz maakt hiervoor 250.000 euro vrij.

Sven Gatz: “Als je ziet hoeveel Belgische kunstenaars hier op de Biënnale vertegenwoordigd zijn, kan je niet anders dan vaststellen dat we een enorm sterke reputatie hebben op de internationale kunstenscène. Die mooie reputatie moeten we verder voeden en stimuleren. Daarom wil ik onze kunstenaars die op de rand van een internationale doorbraak staan, een extra duwtje in de rug geven.”

Kunstaankoop Vlaamse Gemeenschap

De aankoopregeling voor hedendaagse kunst werd in 2016 opnieuw ingevoerd. Door werken aan te kopen om de collectie hedendaagse kunst van de Vlaamse Gemeenschap te versterken, wil Sven Gatz levende beeldende kunstenaars ondersteunen, zowel financieel als op het vlak van promotie. De kunstenaar verdient immers niet alleen geld omdat hij of zij een werk aan de overheid verkoopt, maar hij of zij krijgt daardoor ook de erkenning van de overheid. De werken kunnen dan uitgeleend worden voor presentaties in musea, tijdelijke tentoonstellingen of getoond worden in publiek toegankelijke instellingen van de Vlaamse overheid. Daardoor krijgen zij een breder nationaal of zelfs internationaal podium. Het budget van € 100.000 dat hiervoor in 2016 was voorzien, trekt Gatz in 2017 op tot € 250.000.

Buitenlandse publieke presentatie

Een kunstenaar die zijn eerste stappen zet in het buitenland maar ook gevestigde kunstenaars, kunnen een aanvraag doen voor een tussenkomst voor buitenlandse publieke presentatie. Deze tussenkomst laat een kunstenaar toe om in te spelen op een kans in het buitenland om zijn werk te presenteren. Ook de presentatie van Vlaamse kunstenaars op internationale kunstbeurzen door promotiegaleries komt hiervoor in aanmerking. Het galeriewezen is in Vlaanderen en Brussel een belangrijke factor, als tussenpersoon tussen de verzamelaar en de kunstenaar. Galeries zorgen voor de promotie van kunstenaars, bieden de kunstenaar een (inter)nationaal netwerk aan en presenteren hun werk buiten Vlaanderen door te participeren aan belangrijke buitenlandse kunstbeurzen. Vanaf 2017 wordt voor deze vorm van tussenkomsten een budget voorzien van € 740.000, of € 150.000 extra.

Partnerprojecten

Beeldend kunstenaars hebben ook nood aan een goed netwerk. Om hun loopbaan uit te bouwen moeten ze goede contacten leggen en interessante kanalen zoeken. Daarom voorziet Sven Gatz onder de naam van partnerprojecten een vorm van ondersteuning voor kunstenaars die samenwerken binnen maar ook buiten de culturele sector. Het gaat enerzijds om samenwerkingen tussen kunstenaars, creatieven en cultuurhuizen over verschillende disciplines heen en anderzijds om samenwerking van kunstenaars met partners uit bijvoorbeeld de sociale sector, de welzijnssector, de gezondheidszorg, het onderwijs, etc. Een creatief partnerschap beoogt kruisbestuivingen en steeds een win-win voor alle betrokken partijen. Via de partnerprojecten wil Gatz ook publieke en private middelen samenbrengen. Voor deze partnerprojecten maakte Gatz in 2017 € 300.000 vrij. Het reglement hiervoor zal nog voor de zomer worden gelanceerd.