Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Competenties voor erfgoedmanagement: internationale conferentie in Alden Biesen

07.02.2017

Op 2 maart (10u - 17u) organiseert Alden Biesen, in samenwerking met FARO - het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed - en een reeks internationale projectpartners, een internationale conferentie over professionele ontwikkeling van erfgoedactoren.

Op deze conferentie zullen thema’s aangesneden worden als:

  • uitbating
  • toegankelijkheid
  • interpretatie
  • missie-ontwikkeling
  • sociale verbanden en leefbaarheid
  • ecologie en milieu
  • economische meerwaarde
  • culturele waarde
  • culturele duurzaamheid…


Meer informatie

Programma 


Inschrijven

Via de website van Alden Biesen

Deelname is gratis, de voertaal is Engels.