Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Subsidiereglement pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed

Met het subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed kunnen landelijke cultureel-erfgoedorganisaties in 2017 en 2018 pilootprojecten starten voor de waardering van cultureel erfgoed.