Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Subsidies Pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed

Projectsubsidies geven de mogelijkheid om interessante en relevante cultureel-erfgoedprojecten uit te voeren. Vanaf najaar 2018 geldt een nieuwe regeling voor projectsubsidies op basis van het Cultureelerfgoeddecreet van 23 februari 2017, waarbij aanvragen enkel digitaal ingediend worden via de KIOSK-applicatie. Meer informatie over deze nieuwe regeling komt begin mei online.