Met de toolbox EU-financiering wil de Vlaamse Overheid hierin verandering brengen. Deze toolbox kwam tot stand op basis van de Subsidiewijzer van Vleva. De toolbox bundelt de voor de CCS meest relevante EU-instrumentarium in één overzicht.

In eerste instantie maak je een selectie op basis van de door jou gehanteerde organisatievorm. Aansluitend kies je welke prioriteiten op jouw praktijk van toepassing zijn. Zo krijg je enkel te zien wat relevant is voor jouw activiteiten binnen het culturele en creatieve veld.