Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Bevraging over Horizon 2020

05.12.2016

BELSPO lanceert in samenwerking met de deelstaten een bevraging om het lopende Europese kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie, Horizon 2020 (H2020), te evalueren.

Twee belangrijke gebeurtenissen maken dat het opportuun is om een evaluatie uit te voeren van de aanwezigheid en de ervaringen van Belgische actoren in H2020:

  • de tussentijdse evaluatie van H2020 door de Europese Commissie, die aan de gang is. Het lijkt belangrijk om aan de oefening van de Europese Commissie bij te dragen door de "stand van zaken" van de federale deelname aan dit kaderprogramma te kennen en te analyseren; 
  • de voorbereiding van het volgende kaderprogramma (KP9) en een eventuele inbreng van België aan deze voorbereiding. 

Uw antwoorden zullen opgenomen worden in de Belgische bijdrage aan de evaluatie die, begin 2017, naar de Europese Commissie gestuurd wordt. 

De bevraging is anoniem en toegankelijk via https://www.belspo.be/stat/h2020/loginnl.asp

Indien u de bevraging in meerdere stappen wenst in te vullen, dan kan dit perfect. U moet zich eerst op de homepagina aanmelden en vervolgens krijgt u via een nieuw scherm een username en een paswoord. Beiden moet u noteren en zullen u toelaten om u opnieuw aan te melden in uw bevraging. Vergeet dus zeker niet deze twee codes goed te noteren. De bevraging loopt tot 02/01/2017.