Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Steunpunt voor Cultureel Erfgoed

De Vlaamse overheid erkent een aantal organisaties die de uitvoering van het kunsten- en erfgoedbeleid in de praktijk ondersteunen: de steunpunten. Het steunpunt vormt de link tussen de Vlaamse overheid en de vele organisaties en instellingen op het terrein. Het doel van het steunpunt is cultureel-erfgoedorganisaties, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren. 

Het steunpunt verwerkt informatie vanuit verschillende hoeken en geeft dit door aan het veld. Het zorgt ervoor dat het veld zich hierdoor ontwikkelt in de richting van de doelstellingen van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. 

Het steunpunt realiseert zijn kerntaken in samenspraak met andere steunpunten en binnen een netwerk van cultureel-erfgoedactoren. Het ondersteunen van het steunpunt is niet opgenomen in het Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017. Voor het cultuurbrede afstemmen van de taken en rollen van intermediaire structuren worden de steunpunten voor alle culturele sectoren op dezelfde manier geherdefinieerd. Een overgangsbepaling voorziet dat de huidige subsidiëring van Faro. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed wordt voortgezet op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012, tot een nieuwe regelgeving van toepassing is.