Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Eenzelfde indiendatum voor werkingssubsidies

Het decreet voorziet 1 indiendatum voor de aanvragen voor de meeste types werkingssubsidies. Dat maakt een gecoördineerde beslissing mogelijk voor het brede cultureelerfgoedveld. Er zijn geen tussentijdse indiendata meer voorzien.
 
In 2018 vindt een eerste ‘grote erfgoedronde’ plaats voor de periode 2019 – 2023. 

De beleidsperiode voor de ondersteuning van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor regionale dienstverlening blijft 6 jaar, gekoppeld aan de legislatuur van de steden en gemeenten. Het cultureelerfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie blijft de legislatuur van het Vlaams Parlement volgen.