Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Werkingssubsidies voor het uitvoeren van functies

Naast de aanduiding van een beperkte groep ’cultureelerfgoedinstellingen’, neemt de Vlaamse overheid verantwoordelijkheid op voor een ruime groep van collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties.


Collectiebeherende organisaties: landelijk en regionaal

Het provinciale ondersteuningsbeleid voor musea en archiefinstellingen wordt geïntegreerd in het decreet. 
De vijf functies vormen de basis voor landelijke of regionale indeling en subsidiëring. De criteria maken een onderscheid tussen landelijke en regionale indeling en worden, net als de beoordelingsprocedure, nader bepaald in het uitvoeringsbesluit.

Alle bedragen voor werkingssubsidies in het nieuwe decreet zijn variabel, voor de regionaal ingedeelde organisaties zijn hierbij wel minimum- en maximumbedragen bepaald.

 

Indeling en subsidiëring van erfgoedbibliotheken

Voor het eerst wordt het mogelijk om erfgoedbibliotheken in te delen en te subsidiëren. De erfgoedbibliotheken moeten, net als de musea en culturele archiefinstellingen, een afzonderlijke opzichzelfstaande cultureelerfgoedwerking hebben om ingedeeld en structureel gesubsidieerd te worden. Voor organisaties waarvan de cultureelerfgoedwerking deel uitmaakt van een andere werking binnen dezelfde organisatie, zit de structurele financiering vervat in die bredere werking. 


Organisatie voor immaterieel cultureel erfgoed

Het decreet voorziet in de subsidiëring van een organisatie op landelijk niveau die de 5 functies opneemt specifiek voor immaterieel erfgoed.