Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Aanduiding van cultureelerfgoedinstellingen

Een aantal collectiebeherende organisaties met een kwaliteitsvolle werking en collectie, én met een uitstraling, schaalgrootte, bereik en relevantie op landelijk en internationaal niveau, kunnen aangeduid worden als (grote) ‘cultureel-erfgoedinstellingen’. De Vlaamse overheid wil voor deze cultureel-erfgoedinstellingen een grotere verantwoordelijkheid nemen door een substantiële subsidie toe te kennen voor hun werking.

Met de werkingssubsidie:
  • brengen die cultureel-erfgoedinstellingen de uitvoering van hun basistaken (functies) op een excellent niveau
  • spelen ze actief in op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen in de samenleving
  • hebben zij een voorbeeldrol inzake goed bestuur, samenwerking en expertisedeling. 
De aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling kan niet afzonderlijk aangevraagd worden, maar gebeurt gelijktijdig met de aanvraagprocedure voor indeling en subsidiëring. De aanduiding geldt voor onbepaalde duur. De werkingssubsidie aan die instellingen wordt niet in vraag gesteld, enkel de hoogte van het bedrag wordt vijfjaarlijks herbekeken.