Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Tussenkomsten reis- en verblijfkosten

Medewerkers van cultureel-erfgoedorganisaties kunnen in het buitenland werk- en leerervaringen opdoen of duurzame contacten opbouwen. Het kan gaan om het gedurende enkele weken of maanden meedraaien in soortgelijke buitenlandse instellingen, al dan niet onder de vorm van bilaterale uitwisselingsprogramma’s, buitenlandse beurzen of stages. Maar ook in tijd beperktere formules kunnen, bijvoorbeeld een actieve participatie in een internationale conferentie of een prospectiereis waarbij de gelegde contacten het evenementiële niveau overstijgen.

Het reglement Tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties heeft tot doel de cultureel-erfgoedorganisaties die op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 een werkingssubsidie ontvangen, de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan internationale netwerken of in het buitenland competenties te verwerven. Belangrijk is dat de verworven kennis binnen de organisatie blijft (de medewerker die op zending gaat moet daarom vast in dienst zijn) en gedeeld wordt binnen de organisatie en met het veld.