Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Beslissingen voor tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties

25.03.2016

Medewerkers van gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties krijgen de kans om in het buitenland deel te nemen aan internationale netwerken, werk- en leerervaringen op te doen, duurzame contacten op te bouwen of competenties te verwerven.

In januari en februari 2016  zijn er dertien aanvragen ingediend op het reglement voor tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties. Minister van Cultuur Sven Gatz besliste aan acht organisaties een subsidie toe te kennen:
 

Naam Organisatie

Land

Stad

Subsidiebedrag

Fotomuseum provincie Antwerpen

USA

Washington

2.400,00 euro

Fotomuseum provincie Antwerpen

USA

New York

1.000,00 euro

Modemuseum provincie Antwerpen

USA

New York

1.000,00 euro

Museum voor Schone Kunsten

USA

New York

1.000,00 euro

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

USA

New York

1.000,00 euro

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

USA

New York

1.000,00 euro

Design Museum

USA

New York

1.000,00 euro

Kunstmusea Antwerpen

USA

New York

1.000,00 euro

TOTAAL

 

9.400 euro