Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Commissies voor werkingssubsidies-behandeling verhaal in het kader van het Kunstendecreet voor de periode 2017-2021 samengesteld

23.03.2016

Organisaties die een negatief zakelijk en/of artistiek pre-advies kregen, konden verhaal indienen tegen dit advies. Indien het verhaal ontvankelijk wordt verklaard door de verhaalcommissie, zal het volledige dossier voorgelegd worden aan een commissie die is samengesteld uit leden die niet betrokken waren bij de opmaak van het pre-advies. Deze tweede commissies komen eind maart en begin april samen om de dossiers te herbekijken.

De beslissing van de Vlaamse Regering op voorstel van de minister van Cultuur moet uiterlijk 30 juni 2016 worden genomen. Voorafgaand aan deze beslissing  zullen zoals bepaald is in het Kunstendecreet de Vlaamse provincies, de Vlaamse steden en gemeenten, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie nog worden gehoord na de beoordelingsprocedure.

Commisies werkingssubsidies-verhaal (pdf)


Meer info

Samenstelling commissies.