Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Vlamingen en Franstaligen werken samen aan 22 cultuurprojecten

16.03.2016
Logo Cultureel Samenwerkingsakkoord
Logo Cultureel SamenwerkingsakkoordLogo Cultureel Samenwerkingsakkoord

Eerste projectoproep Cultureel Akkoord groot succes!

De eerste projectoproep voor het Cultureel Akkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap is een eclatant succes geworden. Liefst 94 projectaanvragen werden ingediend. De aanvragen gingen onder de loep van het Samenwerkingsplatform en op zijn advies beslisten de Ministers van Cultuur uit beide Gemeenschappen, Sven Gatz en Joëlle Milquet, om 22 projecten te ondersteunen binnen het vooropgestelde budget van 160.000 euro.