Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel

01.02.2016

Op 14 januari 2016 bracht de Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel.