Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Draaiboek kwaliteitsbeoordeling

De adviescommissie werkte een kader uit waarbinnen subsidieaanvragen beoordeeld worden. Dit kader staat beschreven in het draaiboek kwaliteitsbeoordeling. Hoofddoel van dit document is een maximale garantie op een gelijke behandeling van aanvragen binnen het kunstendecreet. Het biedt informatie, een gemeenschappelijk scenario en gedeelde principes waarop alle betrokken actoren kunnen terugvallen.