Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Geactualiseerde focus voor het Europeana Vlaanderen Overlegplatform

17.12.2015

Het Europeana Vlaanderen Overlegplatform is een informeel platform dat openstaat voor iedereen die in Europeana geïnteresseerd is. Het platform werd in 2008 gestart door de afdeling Cultureel Erfgoed/Vlaamse overheid. Dit jaar werd het initiatief gelanceerd om het Europeana Vlaanderen Overlegplatform te herdenken en haar werking te optimaliseren.

Om dit in een internationaal perspectief te kunnen doen, initieerde het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in de context van Europeana de task force ‘connecting networks for information sharing and collaboration’. Die task force publiceerde in december 2015 zijn resultaten. Het eindrapport identificeert karakteristieken en principes om open netwerken voor de duurzame omgang met digitaal cultureel erfgoed vorm te geven. Daarnaast worden aanbevelingen voorgesteld om nieuwe netwerken op te zetten en reeds bestaande te verbeteren. De aanbevelingen betreffen zowel het Europese, het macro-regionale (nationale/gewestelijke) als het lokale niveau.

Het Europeana Vlaanderen Overlegplatform was een van de internationale cases op basis waarvan die aanbevelingen zijn opgebouwd. De huidige werking van het overlegplatform werd aan de hand van een SWOT-analyse geanalyseerd. Samen met de betrokkenen werd naar manieren gezocht om de werking van dit platform te versterken. Dit leidde tot een nieuwe missie voor het Europeana Vlaanderen Overlegplatform.

Naast een actuele missie wordt ook een nieuwe mailinglijst en digitale werkruimte in gebruik genomen.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt op 13 januari 2016 plaats. Deze sessie, in samenwerking met Europeana, focust op enkele recente evoluties binnen Europeana zoals  het nieuwe Europeana Publishing Framework, het aanbod naar dataproviders met het dashboard, de evolutie van Europeana onder DSI en de nieuwe thematische Europeana-sites die in december gelanceerd werden.

Als u of uw organisatie deze missie ondersteunt en actief wil participeren aan dit platform, neem contact op met Hans van der Linden van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.