Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Werkingssubsidies Cultureel-erfgoeddecreet

13.11.2015

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 voorziet de mogelijkheid van werkingssubsidies voor verschillende types cultureel-erfgoedorganisaties.

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 voorziet de mogelijkheid van werkingssubsidies voor verschillende types cultureel-erfgoedorganisaties. In dit kader besliste de Vlaamse Regering op 13 november 2015 geen werkingssubsidie toe te kennen aan het Overleg Cultureel Erfgoed voor de rol als belangenbehartiger cultureel erfgoed 2016-2020. Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) diende een aanvraag in als organisatie met een kwaliteitslabel als culturele archiefinstelling voor indeling bij het Vlaamse niveau en voor werkingssubsidies voor de verkorte beleidsperiode 2016-2017. Zij krijgen een werkingssubsidie van 150.000 euro per jaar.