Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

FG 2 – erfgoed (maatschappelijk) waarderen

Focusgroep 2 – erfgoed (maatschappelijk) waarderen

Erfgoed (maatschappelijk) waarderen staat hier centraal. De collecties waarderen en afstemmen, o.m. met het oog op het versterken van het draagvlak voor erfgoed en erfgoedbeleid in Vlaanderen.

We willen enerzijds een ruim draagvlak voor erfgoed en erfgoedbeleid. Hoe en met wie waarderen we erfgoed zodanig dat het van betekenis blijft voor de maatschappij? Anderzijds stoten we ook op beperkingen. We kunnen niet alles (zelf) bijhouden. Onderlinge afstemming en samenwerking staan centraler vandaag in Vlaanderen. We zullen keuzes en afspraken moeten maken. Hoe en met wie maken we die?

De focusgroep wordt in de voormiddag ingeleid door verschillende sprekers:

In de namiddag gaan de deelnemers in kleine werkgroepen aan de slag rond verschillende vraagstellingen.

Hieronder vindt u de verslagen van deze werkgroepen:

Zowel de kern als collega’s uit het ruime cultureel-erfgoedveld zijn hierop aanwezig.

Volgende genodigden waren aanwezig: Hilde Cuyt; Lynn De Clercq; Wout De Vuyst; Kaat Debo; Hendrik Defoort; Karim Ettourki; Till Holger-Borchert; Anneke Lippens; Tessa Luger; Veerle Meul; Anne Milkers; Jorijn Neyrinck; Yves Segers; Phillip Van den Bossche; Leen van Dijck; Isabelle Vanhoonacker; Michel Vermote; Rony Vissers; Eva Wuyts.