Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

FG 1 – uitgangspunten

Focusgroep 1 - uitgangspunten

Deze focusgroep gaat over de uitgangspunten voor een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen.

We zijn toe aan nieuwe uitgangspunten, of het herijken van bestaande perspectieven. Welke begrippen, denkkaders en concepten nemen we mee in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid? Welke doelstellingen streven we na als Vlaamse overheid?

De focusgroep wordt in de voormiddag ingeleid door Marc Jacobs van FARO vzw. Hij brengt enerzijds een stand van zaken van internationale referentiekaders. Anderzijds geeft hij een voorzet voor toekomstige uitgangspunten.

In de namiddag gaan de deelnemers in kleine werkgroepen aan de slag rond verschillende vraagstellingen.

Hieronder vindt u de verslagen van deze werkgroepen:

Zowel de kern als degenen die in de 3 andere focusgroepen de gesprekken komen versterken, werden uitgenodigd.

Volgende genodigden waren aanwezig: Hilde Cuyt; Sophie De Caigny; Lynn De Clercq; Lien De Keukelaere; Jan De Maeyer; Wout De Vuyst; Luc Delrue; Pascal Ennaert; Yoon Hee Lamot; Janna Lefevere; Anneke Lippens; Jorijn Neyrinck; Nele Provoost; Els Silvrants; Joachim Spyns; Anouk Stulens; Nancy Tilkin; Isabel Van de Velde; Phillip Van den Bossche; Leen van Dijck; Luc Verheyen; Michel Vermote; Nico Verplancke; Rony Vissers; Bert Woestenborgh; Eva Wuyts.