Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Analyse van en bouwstenen voor de uitwerking van een programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen

In december 2014 werd een onderzoeksopdracht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gegund vanuit de Vlaamse overheid in het kader van de depotproblematiek. De opdracht betreft een analyse van en bouwstenen voor de uitwerking van een programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen. Het ae-LAB van VUB (Inge Bertels, Dorien Aerts en Filip Descamps) voerde de opdracht uit tussen januari en juni 2015. VUB leverde het eindresultaat 1 juli 2015 af.

De voorbije jaren zijn verschillende erfgoedbeheerders in Vlaanderen individueel begonnen met de aanpak van hun noden op het vlak van depots, door te investeren in aangepaste en soms nieuwe depotinfrastructuur (onder meer het KMSKA, het Fotomuseum Antwerpen, het Openluchtmuseum Bokrijk, Mu.ZEE, het kijkdepot Museum aan de stroom, Sportimonium Preservation Hall Victor Boin, een gezamenlijk depot voor Liberaal archief en Amasb-ISG…). Ook vanuit de regierol van de provincies wordt geïnvesteerd in gemeenschappelijke depotinfrastructuur voor nood- en transitopvang, vaak met steun vanuit het Fonds voor Culturele Infrastructuur (zoals de Potyze-site in Ieper en Campus Vesta in Ranst). Bij elk traject dat wordt gestart, vormt het opstellen van een programma van eisen een moeilijkheid:

  • het bepalen en formuleren van de eisen waarbij rekening gehouden wordt met de noden van de collectie (de meest wenselijke bewaaromgeving)
  • de werknemers (de meest aangename werkomgeving)
  • het gebouw zelf (in geval van renovatie en herbestemming)
  • het beschikbare budget
  • duurzaamheid.

Deze opdracht wil een tool bieden die kan worden gebruikt door erfgoedbeheerders wanneer gestart wordt met de planning van een depotinfrastructuurproject, en kennis aanreiken om verder in overleg te gaan met architecten en studiebureaus bij het verder uitwerken van het project.

Voor meer informatie over deze onderzoeksopdracht en het rapport kan u terecht bij Katrijn Van Kerchove.

Meer informatie over depotbeheer, depotpraktijk en depotbeleid is te vinden op www.depotwijzer.be, waarlangs de resultaten verder zullen worden bekend gemaakt.  Deze portaalwebsite is het resultaat van een samenwerking tussen de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met steun van de Vlaamse overheid.

Het onderzoek van VUB zal aan bod komen tijdens een studiedag rond duurzame museum/depotinfrastructuur die op 19 november 2015 in deSingel wordt georganiseerd in samenwerking tussen FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, en de provincie Antwerpen.


Lees de onderzoeksopdracht

Analyse van en bouwstenen voor de uitwerking van een programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen (PDF)