Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Secretarissen

Opdracht

Het secretariaat van de beoordeling wordt verzorgd door medewerkers van de afdeling Kunsten. De secretarissen ondersteunen de beoordelaars en voorzitters en bewaken - samen met de voorzitters - de continuïteit.