Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Timing en mijlpalen

De afdeling Cultureel Erfgoed start, in opdracht van minister Gatz, een visietraject op voor het cultureel-erfgoedbeleid. Centraal hierin staan het cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed), collectiegericht denken, duurzame digitale bewaring en ontsluiting, en publieksgerichte samenwerking tussen erfgoedgemeenschappen en –instellingen.

Samen met FARO vzw, het cultureel-erfgoedveld en relevante stakeholders worden bouwstenen aangereikt voor een kwaliteitsvol en duurzaam kader voor een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.

De voorbereiding en de uitwerking van dit traject gebeuren in overleg en samenwerking met FARO vzw.
 

Maart 2015

Kabinet en afdeling Cultureel Erfgoed informeren diverse spelers in het cultureel-erfgoedveld over doel, opzet en aanpak van het traject

 

Vragen uitsturen naar de deelsectoren in het (gesubsidieerde) cultureel-erfgoedveld.

 

Faro vzw krijgt de opdracht om tegen eind augustus 2015 basisprincipes of uitgangspunten te formuleren voor een cultureel-erfgoedbeleid

April 2015

Op 28 april gaat een gezamenlijk sectormoment door, waarop de inbreng van de verschillende deelsectoren wordt samengebracht en besproken.

 

Eind april komen de antwoorden van de verschillende ‘deelsectoren’ binnen bij de afdeling Cultureel Erfgoed

Mei tot augustus 2015

Inbreng van ‘deelsectoren’ wordt verwerkt tot achtergrondmateriaal voor de focusgroepen.

September-oktober 2015

Focusgroepen gaan door.

27 oktober 2015

Groot Onderhoud vindt plaats.

De voorlopige resultaten van de focusgroepen worden in werkgroepen voorgelegd en besproken.

November-december 2015

Ontwerptekst van de Conceptnota schrijven

Eind januari 2016

Sectormoment waarop een ontwerp van de Conceptnota aan het cultureel-erfgoedveld wordt voorgelegd en besproken

Maart 2016

Minister Gatz legt de Conceptnota voor aan de Vlaamse Regering

 

Mogelijke wijzigingen van de bestaande of het maken van nieuwe beleidsinstrumenten (bv. reglement, decreet, …)

 

Het traject in één oogopslag (pdf)