Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Memorie van toelichting

In de Memorie van toelichting lees je de motivering van het Vlaams Parlement voor de wijzigingen in het gewijzigde Kunstendecreet van 29 juni 2018.