Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Langwerpig gepolychromeerd retabel in steen

Title: 
Langwerpig gepolychromeerd retabel in steen
Year: 
2014
Storage place: 
Sint-Dimpnakerk
Category: 
Cultuurhistorisch
Theme: 
Kerkelijk erfgoed
Dit is veruit het oudst bewaarde Vlaamse retabel in gepolychromeerde natuursteen. Met zijn streng hiërarchische indeling is dit retabel een bijzonder zeldzame 14de-eeuwse voorganger in steen van het vooral tussen 1380 en 1450 gebruikelijke type in albast of gepolychromeerd hout.
Het retabel heeft een belangrijke ijkwaarde voor de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het vleugelretabel in de Nederlanden.
De omgekeerde T-vorm blijft lang de meest traditionele retabelvorm.
Het retabel is verdeeld in zeven vakken, die de vorm hebben van een gotisch portaal. De zes kleinere portalen zijn nog eens verdeeld in twee nissen, en in iedere nis staat een apostel. Het grotere middenportaal verbeeldt een calvarietafereel. Het geheel is onderaan met grote en bovenaan met kleine rozetten afgebiesd. tweede helft veertiende eeuw, 104 x 255 cm