Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

De bibliotheek van Jan de Hondt

Title: 
De bibliotheek van Jan de Hondt
Year: 
2012
Storage place: 
KULAK - Campusbibliotheek
Category: 
Cultuurhistorisch
Theme: 
Archivalisch en Documentair Erfgoed
Het cultuurhistorische en wetenschappelijke belang van de collectie (het collectieve geheugen) ligt in het feit dat een belangrijk gedeelte van de bibliotheek van een 16de-eeuwse kanunnik bewaard is gebleven en in een vakkundig gerestaureerde vorm als een afgerond geheel beschikbaar wordt gesteld. De 14de-eeuwse handschriftfragmenten zijn de enige (materiële en inhoudelijke) restanten van een voor het overige onbekende Middelnederlandse roman.
1486-1571
verzameling van het bewaard gebleven gedeelte (47 boekbanden met in totaal 65 boeken) van het boekenbezit van de 16de-eeuwse Kortrijkse kanunnik Jan de Hondt (Canis), tijdgenoot en correspondent van Erasmus.