Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Evangeliarium, gezegd van Sint-Livinus

Anoniem - Evangeliarium, gezegd van Sint-Livinus
Artist:
Anoniem
Title: 
Evangeliarium, gezegd van Sint-Livinus
Year: 
2008
Storage place: 
Bisdom Gent
Category: 
Artistiek
Theme: 
Archivalisch en Documentair Erfgoed
Dergelijk Evangeliarium is uiterst zeldzaam, het heeft verschillende eeuwen getrotseerd. Dit Evangeliarium vormt een belangrijke schakelfunctie en heeft daarnaast ook een hoge ijkwaarde, tevens wordt het gewaardeerd om de hoge artistieke waarde.
8ste – 9de eeuw
Karolingisch, wijzigingen in Anglo-Frankische stijl omstreeks het jaar 1000
Evangeliën volgens Mattheus, Marcus, Johannes en Lukas, met inleidingen, argumenta en canones; ingeschakeld tussen fol. 179 en 182: brief van abt Othelbold (1019-1030) aan gravin Otgiva betreffende de relikwieën en het domein van de Sint-Baafsabdij; inventaris van wat uit de schat van Sint-Baafs overgebeleven was na de invallen van de Noormannen.