Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Fragmenten van twee muziekrotuli

Anoniem - Fragmenten van twee muziekrotuli
Artist:
Anoniem
Title: 
Fragmenten van twee muziekrotuli
Year: 
2007
Storage place: 
Stadsarchief Tongeren
Category: 
Artistiek
Theme: 
Muzikaal erfgoed
"Rotuli" met muzieknotatie zijn zeer uitzonderlijk.
Daarom zijn de twee fragmenten uit het Tongerse stadsarchief belangrijk voor onze kennis van de muzieknotatie en de uitvoeringspraktijk in de 14de eeuw. Van de elf werken zijn er slechts twee concordant, wat de ijkwaarde van deze uiterst zeldzame bronnen nog verhoogt.
Deze belangrijke bron toont eveneens aan dat de Parijse muziek van de Machaut in de Nederlanden bekend was en dat die mee aan de basis lag van de bloei van de zogenaamde Vlaamse polyfonie.
ca. 1375
perkament