Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Tractatus de periculis circa sacramentum eucharistie contingentibus

Anoniem - Tractatus de periculis circa sacramentum eucharistie contingentibus
Artist:
Anoniem
Title: 
Tractatus de periculis circa sacramentum eucharistie contingentibus
Year: 
2008
Storage place: 
Universiteitsbibliotheek Gent
Category: 
Artistiek
Theme: 
Archivalisch en Documentair Erfgoed
Het "Tractatus de periculis circa sacramentum eucharistie contingentibus" is zeer zeldzaam: het is het enig bekend exemplaar ter wereld.
De druk bezit een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen. Het is waarschijnlijk het eerste boek dat te Gent gedrukt werd. Het drukwerk is eveneens onmisbaar als schakelfunctie, daar het tot de oudste gedrukte werken in Vlaanderen behoort en daardoor mede de overgang van het handschrift naar het gedrukte werk illustreert.
Het boekje heeft tevens een ijkwaarde. In de incunabeltijd werden immers vele boeken gedrukt zonder enig colofon. Op deze wijze is een werkje dat gesitueerd is naar drukker en plaats van ontstaan een interessant vergelijkingspunt voor ander drukwerk van deze drukker. Tenslotte heeft de druk eveneens een artistieke waarde.
1482/83-1487
De uniciteit van het hierboven vermelde werk is niet zozeer in zijn inhoud te zoeken, maar wel in zijn vorm. Het werkje werd gedrukt door Arend de Keysere, één der vroegste drukkers in Vlaanderen. Het Tractatus de periculis circa sacramentum eucharistie contingentibus bevat zes niet genummerde folio’s, in totaal dus twaalf bladzijden, die allemaal bedrukt zijn. Elk blad meet 197 mm bij 130 mm en bevat 28 regels tekst.