Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media