Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Uitvoeringsbesluit

In het uitvoeringsbesluit worden de bepalingen uit het decreet naar concrete procedures vertaald.

Topstukkendecreet: uitvoeringsbesluit geconsolideerde versie 2015 (PDF)