Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Raad van Europa

Er zijn grote multilaterale organisaties zoals de Raad van Europa en UNESCO die een belangrijk functie hebben als multilateraal ontmoetingsforum. Zowel de UNESCO als de Raad van Europa hebben multilaterale verdragen uitgewerkt die een belangrijke bron zijn van internationale wetgeving over cultuur en erfgoed.

De Raad van Europa is vooral op het vlak van (onroerend) erfgoed relevant. De Raad hanteert bijvoorbeeld in vergelijking met de EU een bredere aanpak, zowel inhoudelijk als geografisch.  Daarnaast speelt het een grote rol als forum voor discussie, het ontwikkelen van standaarden en het uitwisselen van goede praktijken op het vlak van (onroerend) erfgoed.

Enkele interesseante verdragen voor de velden kunsten en cultureel erfgoed zijn:

De werkzaamheden op het vlak van cultuur, erfgoed en landschappen van de Raad van Europa vallen onder de Stuurgroep Cultuur, Erfgoed en Landschappen. 

Enkele relevante projecten en instrumenten van de Raad van Europa zijn: