Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen (voordien het Vlaams Fonds voor de Letteren) is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000. De instelling ondersteunt de letterensector in Vlaanderen - van auteur tot lezer - in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. Ze doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren.

Daarnaast speelt Literatuur Vlaanderen ook een belangrijke rol in het bijeenbrengen van de vele spelers in de boekensector. Ze stimuleert hen om over beleidsdomeinen en grenzen heen te kijken en hecht veel belang aan het (samen) werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod.

CONTACT

Literatuur Vlaanderen
Generaal van Merlenstraat 30, 2600 BERCHEM
Tel.: +32(0)3 270 31 61
www.literatuurvlaanderen.be - info@literatuurvlaanderen.be