Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Vlaams Fonds voor de Letteren

Over het VFL

Het Vlaams Fonds voor de Letteren is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000.


Missie

Het VFL steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.


Beleid

Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering. Hiertoe verleent het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het VFL organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere initiatieven.

Vanaf 2016 subsidieert het Vlaams Fonds voor de Letteren ook non-fictie. De Vlaamse overheid trekt daar 242.000 euro voor uit.

Persbericht (12/10/2015): Minister Sven Gatz Gatz maakt middelen vrij voor non-fictie (PDF)


Kernbegrippen: kwaliteit, professionaliteit en diversiteit

Kwaliteit is het belangrijkste criterium in het beleid van het VFL: bewuste aandacht voor vernieuwing, lef, durf, literair avontuur en authenticiteit.

Het VFL subsidieert projecten die blijk geven van een professionele aanpak met aandacht voor objectieve positionering in het literaire veld, zelfevaluatie en effectmeting. Ze moeten mee het imago en de plaats van literatuur en professionele literatuurbeoefenaars in de kunstensector versterken.

Diversiteit in het literaire landschap is cruciaal. Het VFL besteedt extra aandacht aan de verschuiving, vervaging en uitwissing van grenzen tussen genres en is alert voor experimenten met nieuwe media. Er moet ook diversiteit zijn in doelgroepen en ingezette middelen.


Contact

Vlaams Fonds voor de Letteren
Generaal van Merlenstraat 30, 2600 BERCHEM
Tel.: +32(0)3 270 31 61 - Fax +32(0)3 270 31 60
info@vfl.be - www.vfl.be