Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Fondsen

Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen (voordien het Vlaams Fonds voor de Letteren) is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000. De instelling ondersteunt de letterensector in Vlaanderen - van auteur tot lezer - in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. Ze doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren.

Daarnaast speelt Literatuur Vlaanderen ook een belangrijke rol in het bijeenbrengen van de vele spelers in de boekensector. Ze stimuleert hen om over beleidsdomeinen en grenzen heen te kijken en hecht veel belang aan het (samen) werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod.

CONTACT

Literatuur Vlaanderen
Generaal van Merlenstraat 30, 2600 BERCHEM
Tel.: +32(0)3 270 31 61
www.literatuurvlaanderen.be - info@literatuurvlaanderen.be

Vlaams Audiovisueel Fonds

Het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, kortweg VAF, is de opvolger van het Fonds Film in Vlaanderen. Het is bij decreet opgericht door de Vlaamse Regering en in september 2002 van start gegaan. Het Fonds valt onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Vlaamse minister van Cultuur.

Het VAF heeft vier belangrijke concrete taken: 

  • het toekennen van financiële steun aan en het begeleiden van audiovisuele creaties,
  • het verlenen van beurzen, het ondersteunen van opleidingsinitiatieven en het steunen of inrichten van ateliers,
  • het voeren van promotie voor de Vlaamse audiovisuele creatiesector,
  • het uitvoeren of uitbesteden van studies over het audiovisuele werkterrein.

 

Contact

Vlaams Audiovisueel Fonds

Bischoffsheimlaan 38, 1000 BRUSSEL

Tel.: 02 226 06 30

Fax: 02 219 19 36

info@vaf.be

www.vaf.be