Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Adviescommissie Kunsten

De Vlaamse Regering heeft op 6 december 2019 een nieuwe Adviescommissie Kunsten benoemd.
 
De leden zijn:
  • Rolf Quaghebeur (voorzitter)
  • Frederik Beernaert
  • Sara De Bosschere
  • Dirk De Clippeleir
  • Lara Rogiers
  • Laurien Saraber
  • Bruno Verbergt
  • Johan Valcke
 
De secretaris van de adviescommissie is Mayke Vermeren. Deze nieuwe commissie treedt in werking vanaf 2020 en haar mandaat loopt tot 31 oktober 2024. De adviescommissie heeft een belangrijke rol op vlak van de kwaliteitsbewaking van de beoordeling van subsidieaanvragen en formuleert hierover ook beleidsadvies.
 
De eerste vergadering van de Adviescommissie Kunsten vond plaats op 23 januari 2020.

De tweede vergadering van de Adviescommissie Kunsten vond plaats op 27 februari 2020. 
> Download het verslag.